ITS Norway mener: Regionsendringen – ITS Norway bidrar med det faglige

2 minutter
28. november 2019

Neste år vil regionsreformen være et faktum, da vil de fleste medarbeiderne fra Statens vegvesen være ansatt i de nye fylkene, regioner og divisjoner eller være ute av det offentlige. Dette betyr at mange gode fagfolk fra ITS-områdene ender opp i nye roller og behovet for denne kompetansen rekrutteres på nytt mange steder.

Det er brukt mange år og store ressurser på å løfte ITS-kompetansen i vegsektoren og tilstøtende områder til dagens høye nivå. Statens vegvesen planlegger derfor å tilrettelegge for samordningsarenaer for å sikre at eksisterende kompetanse ivaretas og at nødvendig opplæring kan gis. ITS Norways har i mange år drevet ITS Arena som nettopp tar sikte på å løfte og å dele kompetansen både hos det offentlige og i industrien.

ITS Norway har allerede store kommuner og flere av dagens fylker som medlemmer og partnere. Det er derfor naturlig for ITS Norway å bidra til eller ta ansvar for at samordning på tvers av de nye enhetene og at den nasjonale kompetansebasen vedlikeholdes og utvikles videre. Foreningen mener at det også er viktig med en viss koordinering av aktiviteter og prosjekter på dette området, ellers kan det fort oppstå parallelle aktiviteter med overlappende målsetninger. Dette bør unngås der det er mulig, Norge har ikke råd til suboptimale prosesser på dette området.

Ta kontakt med oss om en prat om hvordan vi kan bidra.