ITS Norway og prosjekter

2 min lesning

ITS Norway og prosjekter

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Smart sammen under Evolve Arena

ITS Norway og prosjekter

Gode resultater fra prosjektsøknader
ITS Norway har bistått en del medlemmer med søknader til virkemiddelapparatet. Foreningen har så langt lykkes med å få prosjektetableringsstøtte til to prosjekter i Pilot T-samarbeidet mellom  Innovasjon Norge og Forskningsrådet:

– Smarter veier og tunneler
– Innovativ teknologi for vegbruksavgifter

I tillegg har vi lykkes med to søknader til Nordic Innovation: Sharing of Mobility Data in the Nordics, og støtte til stand for de nordiske land under ITS World Congress i Singapore 2019.

EU-nettverk for IKT i transport (ENIT)
Horizon-2020 er et satsningområdet for foreningen. I fire år har vi hatt ENIT. Vi har forsterket denne satsningen ytterligere med et H2020-seminar under Evolve Arena denne uken. Her hadde vi innlegg fra Forskningsrådet, ENIT og Invent Baltics som bistår søkere til henholdsvis alle bedrifter og små- og mellomstore bedrifter.

Helpdesk for H-2020 prosjekt for ITS Norway medlemmer hver fredag
I forbindelse med seminaret på Evolve lanserte foreningen helpdesk for medlemmene. Denne er åpen hver fredag mellom kl. 08:30 og 09:30. Ring eller skriv til  Trond Hovland  +47 907 60 831 eller Runar Søråsen +47 990 10 187  i dette tidsrommet og vi gir hjelp, eller avtaler oppfølging direkte.

Neste artikkel
Smart sammen under Evolve Arena