ITS Norway og prosjekter

2 minutter
7. desember 2018

ITS Norway har bistått en del medlemmer med søknader til virkemiddelapparatet. Foreningen har så langt lykkes med å få prosjektetableringsstøtte til to prosjekter i Pilot T-samarbeidet mellom  Innovasjon Norge og Forskningsrådet:

– Smarter veier og tunneler
– Innovativ teknologi for vegbruksavgifter

I tillegg har vi lykkes med to søknader til Nordic Innovation: Sharing of Mobility Data in the Nordics, og støtte til stand for de nordiske land under ITS World Congress i Singapore 2019.

Gode resultater fra prosjektsøknader
ITS Norway har bistått en del medlemmer med søknader til virkemiddelapparatet. Foreningen har så langt lykkes med å få prosjektetableringsstøtte til to prosjekter i Pilot T-samarbeidet mellom  Innovasjon Norge og Forskningsrådet:

– Smarter veier og tunneler
– Innovativ teknologi for vegbruksavgifter

I tillegg har vi lykkes med to søknader til Nordic Innovation: Sharing of Mobility Data in the Nordics, og støtte til stand for de nordiske land under ITS World Congress i Singapore 2019.

EU-nettverk for IKT i transport (ENIT)
Horizon-2020 er et satsningområdet for foreningen. I fire år har vi hatt ENIT. Vi har forsterket denne satsningen ytterligere med et H2020-seminar under Evolve Arena denne uken. Her hadde vi innlegg fra Forskningsrådet, ENIT og Invent Baltics som bistår søkere til henholdsvis alle bedrifter og små- og mellomstore bedrifter.

Helpdesk for H-2020 prosjekt for ITS Norway medlemmer hver fredag
I forbindelse med seminaret på Evolve lanserte foreningen helpdesk for medlemmene. Denne er åpen hver fredag mellom kl. 08:30 og 09:30. Ring eller skriv til  Trond Hovland  +47 907 60 831 eller Runar Søråsen +47 990 10 187  i dette tidsrommet og vi gir hjelp, eller avtaler oppfølging direkte.