Smart sammen under Evolve Arena

4 minutter
15. november 2018

På årets Evolve har buildingSMART, Standard Norge og ITS Norway har gått sammen om initiativet «Smart Samspill for Smarte Samfunn». Initiativet er ment å fremme samarbeid og standardisering der store mengder informasjon skal deles sømløst mellom BIM-modeller, transportsystemer og infrastruktur. Temaet for arrangementet er hvordan vi i fellesskap kan skape fremtidens smarte og bærekraftige byer, og hvilken oppskrift vi skal vi følge.

Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det smarte skiftet, men det er ikke gitt at systemene deres snakker sammen. Over hele landet bygges det smarte bygninger og smarte mobilitetsløsninger rulles ut. Men hvor smart blir samfunnet om de såkalte «smarte» løsningene ikke fungerer sammen?

Byer, kommuner og tettsteder bør være en åpen markedsplass der alle leverandører – små og store, internasjonale eller lokale – kan utvikle innovative løsninger som passer inn i en felles infrastruktur basert på åpne internasjonale standarder. Det smarte samfunnet blir bedre å leve og drive virksomhet i når fellesskapet har tilgang til og kan bruke de samme standardene.

Bredt samspill

Med oss på laget har vi også flere andre samarbeidspartnere som støtter budskapet vårt og som også vil vise fram hva de kan bidra med i arbeidet.

 • COWI
 • Norges Kommunaltekniske forening
 • Direktoratet for Byggkvalitet
 • States vegvesen
 • Q-Free
 • Integra

Nå inviterer vi til å delta på vår uavhengige innovasjons- og standardiseringsarena, hvor det vil bli diskusjoner, presentasjoner og interessante foredrag som belyser dette. Vi kommer fortsette jobben under 2019 og under Arendalsuka.

Gratis for ITS Norways medlemmer: Adgang til vår fellespaviljong, til våre egne spennende sidearrangementer – og til lunsj!

40% avslag på konferansebilletter
Gratis tilgang til Evolve Future Expo
Bruk denne lenken for å skaffe dine billetter: Påmelding Evolve Arena

Under Evolve Arena arrangerer ITS Norway sammen med ENIT (EU-nettverk for IKT i Transport) et sidearrangement/seminar om finansieringsmuligheter igjennom Horisont 2020 og Horisont Europa. Seminaret byr på spennende innlegg fra både Forskningsrådet og Invent Baltics.

HORISONT 2020 OG HORISONT EUROPA – FINANSIERING AV SAMARBEIDSPROSJEKTER I TRANSPORTSEKTOREN

På dette seminaret på Evolve vil deltagerne få en oversikt over programmene og finansieringsmulighetene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og ikke minst hvilke gevinster man får av å delta. Det vil også bli gitt informasjon om hvordan Forskningsrådet, Invent Baltic og ENIT kan bistå i søknadsprosesser.

Program torsdag 6. desember kl 12:00 – 14:00 i møterommet B2 inne i Expohallen.

 • ENIT og Horisont 2020 – om transportprogrammet i Horisont 2020 og hvordan ENIT bidrar til etablering av samarbeidsprosjekter
  Runar Søråsen, ENIT
 • Horisont 2020 og Horisont Europa – suksesshistorier fra H2020 og hva vi kan forvente oss av Horisont Europa 
  Verena Hachmann, Norges forskningsråd
 • Presentasjon fra Invent Baltics OÜ for Horisont 2020 for små og mellomstore bedrifter
  Teele Kundla, Invent Baltics OÜ
 • Diskusjon og pitching ideer
  ITS Norway/ENITs helpdesk for Horisont 2020

Om ENIT: EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) er etablert av ITS Norway for å øke norske bedrifters gjennomslag og nytte av EU-prosjekter på transportområdet. IKT er en nøkkelteknologi for å løse mange av EUs transportutfordringer og flere av disse er knyttet til energi-området. Nettverket har fokus på bedriftsdeltakelse, men alle interesserte aktører inviteres til å delta. ENIT er støttet av Norges forskningsråd.

Om Invent Baltics: ITS Norway samarbeider med dette Baltiske selskapet som er eksperter på Horizon 2020, SME Instrument. Dette er et finansieringsverktøy for små- og mellomstore bedrifter innen produktutvikling og kommersialisering. Søknader om finansieringsstøtte igjennom dette verktøyet bør vurderes hvis selskapet ditt har utviklet ny teknologi som gir betydelig økt verdi for kunden og som kan løse problemer på et Europeisk nivå. Hvis løsningen også er testet og validert både teknologisk og av pilotkunder, og du ønsker å utvikle et europeisk marked – er dette verktøyet for deg. Du kan søke om opptil 2,5 mill. Euro.

Har du en ide du ønsker å få vurdert i forhold til disse EU-programmene – send en epost til runar@milesahead.no så setter vi deg opp i programmet, enten i plenum eller en-til-en-møte.