ITS Norway støtter Delegated Act på C-ITS.

2 minutter
30. januar 2019

ITS Norway støtter fullt ut Delegated Act på C-ITS.

C-ITS vil utgjøre den digitale infrastrukturen for både byer og vegstrekninger, og muliggjøre nye transporttjenester, samvirkende systemer og selvkjørende kjøretøy. C-ITS blir således viktig for å effektivt kunne nå transportpolitiske mål innen både trafikksikkerhet og klima/miljø.

C-ITS rulles ut nå – og det er viktig at myndighetene sender et kraftig og beroligende signal til aktørene om at de støtter hovedtrekkene i den delegerte akten som den er nå. Samtidig, forstår alle aktørene at 5G vil spille en viktig rolle etterhvert som denne teknologien rulles ut. Det er viktig å ikke skape usikkerhet som får industrien til å tvile på markedsutsiktene eller satse på gammel teknologi.

Her kan dere støtte EU kommmisjonensn draft Delegated Act for C-ITS