2023-11-30-its-norway-innspill-nasjonal-digitaliseringsstrategi