Kan et fartøys enkeltfunksjoner utføres av en fjernoperatør?

2 minutter
30. august 2023

Per i dag finnes det ikke noe eget regelverk for autonome fartøy og det pågår en diskusjon om en skal anvende og tilpasse dagens regelverk eller om en bør utvikle et nytt.

Børge Kjeldstad og Giorgio M. Kufoalor fra Maritime Robotics AS har sammen med Jon Ulvensøen fra Universitetet i Sørøst-Norge skrevet en whitepaper for ZAWAS. Artikkelen gjennomgår deler av dagens regelverk og diskuterer hvordan enkeltfunksjoner kan utføres av en fjernoperatør, med fokus på det som går på å holde vakt og selve navigasjonen.

Les artikkelen under eller last den ned til din PC.