Kan selvkjørende kjøretøy styrke kollektivtilbudet?-SmartFeeder sluttseminar den 15. februar

2 minutter
27. januar 2021

Den 15. februar arrangerer ITS Norway et to timers sluttseminar på forskningsprosjektet SmartFeeder.

Pålogging her >>

SmartFeeder (2017-2020) skal skape kunnskap om hvordan selvkjørende kjøretøy kan bidra til et bedre kollektivtilbud gjennom å dekke den første og den siste etappen av en reise.

I løpet av prosjektperioden  har det vært en betydelig utvikling av fagfeltet. Selvkjørende minibusser har gått fra å være prototyper som demonstreres i avgrensede showcase til å bli kommersielle produkter for storskala uttesting på virkelig veg og i blandet trafikk. Automatiserte transportløsninger ble hjemlet i lovverket gjennom en ny lov for utprøving av selvkjørende kjøretøy på offentlig veg i Norge i januar 2018. Siden den gang er det realisert flere norske piloter med selvkjørende minibusser der SmartFeeder har studert disse.

Prosjektet har bidratt til effektiv og målrettet utvikling av kunnskap og har også vært viktig som konkurransenøytral arena for samarbeid mellom næringslivsaktører og partnere fra offentlig sektor.

SmartFeeder gir dermed et helhetlig bilde av aktivitetene og kunnskapen rundt utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge per i dag. SmartFeeder eies av Jernbanedirektoratet og medfinansieres av Norges forskningsråd. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SINTEF (prosjektleder), Statens vegvesen, Acando/CGI, Applied Autonomy, Mobility Forus og ITS Norway.

Sluttrapporten blir ferdigstilt til sluttseminrat den 15. februar her kan du lese Jernbanedirektoratet sin rapport om bruk av selvkjørende kjøretøy i kollektivtilbudet.

SmartFeeder samarbeidspiloter