Kluge Advokatfirma er nytt medlem i ITS Norway

2 minutter
10. februar 2021

Kluge er et forretningsadvokatfirma som har ledende juridisk kompetanse, bred bransjeerfaring, forståelse for kommersielle prosesser og godt utbygd internasjonalt nettverk. Kluge har spisskompetanse innenfor teknologiutvikling i samferdselssektoren, og har allerede gitt bidrag til utvikling av IT-arkitektur for kjøretøy i kollektivsektoren, selvkjørende kjøretøy, elektrifisering av transporten, samt bistand innen personvern og EØS-reguleringer på feltet.

Stian Hultin Oddbjørnsen
Kluge Advokatfirma

I samtalene med ITS Norway har vi sett overraskende mange felles interesseområder. Nettverket til ITS Norway dekker områder vi er godt kjent med, og vi mener vi kan bidra i hele verdikjeden innenfor teknologi- og mobilitetsområdet.

I tillegg har Kluge et sterkt fagmiljø innen fornybar energi og grønn vekst. Kluge ønsker å være i førersetet når det gjelder å bidra til realiseringen av det grønne skiftet, blant annet gjennom samarbeid og nytenkning i mange former og mellom ulike fagdisipliner. Kluge har om lag 180 ansatte med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Hamar.  

Trond Hovland, daglig leder sier han er veldig stolt og glad for å ha Kluge som medlem i ITS Norway og er 100% overbevist om at de passer godt inn med medlemmene og prosjektene. Kluge vil styrke foreningens helhetlige tilnærming til utvikling av hele sektoren sier Trond.

Vi gleder oss til å lære mer om og av det nettverket har å tilby, og vi er klare til å bidra inn i ITS Norway-nettverket med vår spisskompetanse, avslutter Stian.

Vi ønsker Kluge velkommen til ITS Norway!

Les mer om Kluge her på deres websider >>