Kongsberg Norcontrol er nytt medlem

2 minutter
16. februar 2022

Vi er veldig glade og stolte over å få Kongsberg Norcontrol som medlem i ITS Norway.

Vi har jobbet, og jobber, sammen i flere maritime prosjekter. For ITS Norway er det multimodale aspektet og ikke minst den maritime koblingen veldig viktig.

Den maritime sektoren har kommet langt, og vi ser mange synergi effekter mellom teknologiutviklingen for skipstrafikk og landbaserte transportformer. Kongsberg Norcontrol forsterker nettverket ytterligere når de nå kommer inn som medlem.

Kongsberg Norcontrol er en ledende leverandør innen maritime intelligente trafikksystemer, og med et økt fokus på det maritime, er det naturlig for oss å bli medlem i ITS Norway der vi kan bidra med kunnskap og ta til oss ytterligere kunnskap om intelligente trafikksystemer på tvers av bransjer, sier Lene Vesterlund, VP Marketing & Sales i Kongsberg Norcontrol.

Mer informasjon om Kongsberg Norcontrol >>

Lene Vesterlund Kongsberg Norcontrol
Bilde: Kongsberg Norcontrol
Lene Vesterlund Kongsberg Norcontrol
Bilde: Kongsberg Norcontrol