Logoen som representererITS-råd til offentlige myndigheter