Illustrasjon av et diplom i orange og mørkeblått likt temaet til ITS Norway, i bakgrunnen er rødlig og orange konfetti

Nominer din kandidat til ITS prisen for 2022

2 minutter
9. september 2022

Styret i ITS Norge deler hvert år ut ITS-prisen til en norsk person eller virksomhet. Styret er også jury for ITS prisen.

I august gikk de gjennom statutter og kriterier for prisen. Foruten de faste vurderingspunktene vil juryen legge vekt på arbeid for ITS-løsninger som bidrar til økt utnyttelse av kapasiteten i eksisterende infrastruktur. Det er nesten selvsagt at merverdi og bærekraft er med i begrunnelsen, men juryen vil se spesielt etter konkretisering av bidrag til dette.

Send din nominasjon til styreleder Hanne Nettum Breivik eller til daglig leder Trond Hovland.

Prisen tildeles etter en totalvurdering hvor blant annet følgende kriterier inngår:

  • Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger
  • Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og produkter på området ITS
  • Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS
  • Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse.

Les mer her om prisen og tidligere vinnere >>