Nordic+ blir forsterket

2 minutter
23. februar 2023

Et av målene til Nordic+ er å etablere et permanent nettverk for mobilitet for nåværande og fremtidige mobilitetsprosjekter og – tiltak.

Nordic Innovation har valgt Nordic+ som sin partner for promotering av Nordic Smart Mobility and Connectivity programmet med en treårig samarbeidsavtale. Gjennom solid samarbeid med Nordic Innovation og andre viktige aktører kommer det nordiske mobilitets økosystemet være en perfekt sandkasse for å promotere Nordic+ industrien, aktiviteter, prosjekter g piloter. Det er vi i ITS Norway veldig glade og stolte over. Foreningen har vært primusmotor til å få Nordic+ opp å gå.

Nordic+ skal innovere og demonstrere ITS, og datadeling på tvers av transport modier og grenser i Norden.

Dette skal oppnås gjennom forskjellige tiltak, bl.a.:

  • Tilrettelegge for tematiske workshops med fokus på datadeling og digitalisering
  • Etablere en nordisk industriarena for innovasjon
  • Igangsette prosjekter og programmer basert på innovasjon og etterspørsel
  • Tiltrekke investorer og jobbe med finansieringsmekanismer
  • Merkevareaktiviteter,
  • Muliggjøre utbredt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser og domener

Nordic+ er alle de nåværende nordiske ITS medlemsforeningene, ITS Estland og nystiftede ITS Latvia. ITS Latvia skal også delta på Nordic+ paviljongen i Lisboa under ITS Europe congressen. Samlet har vi en 400+ medlemmer som danner et godt og sterkt grunnlag for Nordic+ initiativet. Medlemmene i nettverket inkluderer representanter fra industri og leverandører, myndigheter, byer, fylke og andre offentlige partnere samt forskning og akademia.

Nordic+ har allerede en hjemmeside og LinkedIn kanal som alle medlemmene i Norden kan bruke for å markedsføre prosjekter og aktiviteter.