Nye Veier AS har installert moderne sensorteknologi på E18 Tvedestrand – Arendal

2 minutter
19. august 2019

Mandag 1. juli ble det installert og satt i drift et nytt og moderne sensorsystem i veibanen på nyåpnede E18 Tvedestrand – Arendal.

Digitale veimålinger

Nye Veier skal være en fulldigital innovativ kraft i bransjen – drevet av data for å skape samfunns- og trafikantnytte. Vi har derfor et behov for å samle, koble og analysere data om ulike trafikantgrupper for å bidra til økt sikkerhet, bedre kvalitet, lavere kostnader, raskere utbygging, bedre drift og vedlikehold.

Daglig leder i Disruptive Engineering, Fredrik Vangsal, sier at dataene vil kunne bidra til mange positive effekter som blant annet å redusere kø og reisetid på strekningene der målingene kan vise at utbyggingen lønner seg.

Dette er sensorsystemet

Sensorsystemet VS1 er et helnorsk produkt. Utvikles i Ås og produseres av Hapro AS på Jaren.

Sensorsystemet måler blant annet hastighet, luketid, kjøreretning, veitemperatur, og kjøretøyklassifisering. I tillegg vil de telle biler langt enklere og mer treffsikkert enn dagens dyre og vedlikeholdskrevende tellesløyfer.

Disruptive Engineering utviklet systemet med personvern i fokus, eller “Privacy by Design”. Dette betyr at utviklingen av systemet er gjort med hensyn til personvern i alle utviklingsfasene jfr. GDPR. Sensorsystemet registrerer ikke enkeltpersoner men måler kun relevant trafikk- og kjøretøyinformasjon.

Installasjon av sensor på E18 Tvedestrand – Arendal

Les mer om Disruptive Engineering her >>

Du kan høre mer om Disruptiv Engineering og flere norske teknologi-StartUps på seminar om «IoT i vei og anlegg».

Påmelding her >>