Oslo kommune i førersetet i nytt EU prosjekt – MOVE21

2 minutter
19. mai 2021

ITS Norway gratulerer Oslo Kommune, Viken Fylkeskommun, MixMove, Ruter, TØI som er ITS Norway medlemmer og IKT-Norge og Urban Sharing med et flott og viktig EU prosjekt.

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen på prosjektet. I Oslo skal vi teste nye løsninger blant annet i sentrum og på Filipstad med en rekke partnere og interessenter. Målet er å gjøre ting smartere, og det er gode nyheter for alle som er opptatt av bedre transportløsninger. Løsningene skal også gjøre oss mindre sårbare for store og uforutsette endringer i transportmønster slik vi har opplevd under koronapandemien, sier prosjektkoordinator Tiina Ruohonen ved Byrådslederens kontor.  

Prosjektledere Tiina Ruohonen MOVE21 fra Oslo Kommune

Fakta 

  • Målet med prosjektet er å bidra til at europeiske byer tar en ledende rolle for smarte nullutslippsløsninger i transportsektoren. 
  • Oslo skal lede prosjektet som er et samarbeid med Gøteborg, Hamburg, Roma, München og Bologna, og ledende kunnskapsinstitusjoner og næringsaktører i Norge og Europa. 
  • De norske partnerne er Ruter, Viken fylkeskommune, Transportøkonomisk institutt, IKT-Norge og oppstartsselskapene Urban Sharing og MixMove.
  • En tredjedel av prosjektmidlene (om lag 30 millioner kroner) kommer Osloregionen og de norske partnerne til gode, mens Oslo kommune får nesten 20 millioner kroner av dette. Resten av midlene går til Oslos samarbeidsbyer Gøteborg, Hamburg, Roma, München og Bologna og lokale samarbeidspartnere i byene.
  • Oppstart mai 2021 med varighet i fire år

Les pressemelding fra Oslo kommune her >>