ITS standardiseringsseminar 15 juni

2 min lesning

ITS standardiseringsseminar 15 juni

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
ITS Norway – hva vi mener om Nasjonal Transportplan – NTP 2022-2033

ITS standardiseringsseminar 15 juni

Internasjonal standardisering er grunnleggende viktig for intelligente transportsystemer og tjenester (ITS). En stor andel tjenester må kunne virke likt på tvers av landegrenser, uavhengig av sted og transportformål.

Statens vegvesen har et nasjonalt ansvar for å legge til rette for et samordnet transportsystem både nasjonalt og internasjonalt.  Standardisering er en forutsetning for sømløse løsninger, og Statens vegvesen bruker derfor store ressurser på å delta i arbeid med standardisering og harmonisering. Standardisering legger også til rette for at næringslivet kan utvikle tjenester som enkelt kan brukes/tilpasses internasjonalt.

Statens vegvesen arrangerer derfor et standardiseringsseminar 15 juni.  Se arrangementskalender for program og påmelding.

Neste artikkel
ITS Norway – hva vi mener om Nasjonal Transportplan – NTP 2022-2033