OsloMet er nytt medlem! Velkommen

2 minutter
15. desember 2021

Vi i ITS Norway er veldig glade og stolte for å få med OsloMet på laget. For å utvikle, forstå og ikke minst innovere fremtidens mobilitetsløsninger trenger vi økt kompetanse og kunnskap.

Vi hørte med Marit Sandvik fra OsloMet hvorfor de ønsket å bli medlem.

Fotograf: Olaf-Johan Øye – Fagmiljøet innen smart mobilitet og urban analyse.

Som medlem av ITS Norway forventer OsloMet å utvikle sin kompetanse og sine nettverk innen det intelligente transportsystemet.  Det er svært viktig for OsloMet å være en del av ITS Norwayog for å forstå behovene til norsk industri, offentlig sektor og brukere. Med dette medlemskapet ser vi et langsiktig vinn-vinn-partnerskap med andre EU-medlemmer i Norge. Vi ønsker å delta og/eller organisere aktiviteter med ITS Norway og bidra til å produsere høyt utdannede fagfolk som driver målrettet verdensledende forskning på dette området.