Urbanism-conference-081221-101221-group-picture-IMG_7676-ed

Fotograf: Olav-Johan Øye
Fagmiljøet innen smart mobilitet og urban analyse