Rapport om bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet

2 minutter
1. juli 2019

Ekspertutvalgets rapport «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» ble før helgen overrakt til samferdselsministeren.

Transportsektoren vil transformeres ved hjelp av IKT-trender og digitalisering, noe som kan føre til reduserte utslipp, gi den reisende en bedre opplevelse og styrke industrien. Rapporten summerer opp bredden av utviklingstrekk i transportsektoren, den peker på områder der Norge kan bli ledende, og hva som skal til av politikk for å lykkes.

ITS Norway har bidratt med innspill til denne interessante rapporten som åpenbart vil være med å påvirke mobilitetsutvikling i Norge.

Les rapporten (vedlagt til høyre), og kos deg i sommer!