Refleksjoner fra ITS World Congress og Phoenix

6 minutter
30. september 2022

Det er viktig med refleksjoner etter store messer og studieturer, og særlig etter en fantastisk uke på ITS Word Congress 2022 i Los Angeles samt etterfølgende studietur til Port of LA og Phoenix.

Det er mye godt å si om kongressen og Nordic+ paviljongen samt våre partnere. Vi viste frem ITS som forretningsmulighet og hvor viktig ITS er for fremtidens mobilitet med perspektiver fra både Norge, Finland, Sverige og Estland. Når innovasjon og investering skal skje i privat sektor må vi være tydelig på forretningsmuligheter. Det lyktes vi med på pitching-sesjonene vi arrangerte på paviljongen. Her fikk både våre egne medlemmer og partnere, samt de nordiske ITS-foreningene presentere et bredt spekter av mobilitetsprosjekter, produkter og muligheter. Vi er utrolig stolte over våre norske deltakere som hadde viktige og gode presentasjoner. Vi ønsker å trekke frem det gode og viktige samarbeidet mellom private aktører, akademia, forskning og aktører fra offentlig sektorer, som alle var godt representert på kongressen og paviljongen.

Pitchingsesjon på gang på Nordic+ paviljongen Bilde: ITS Norway

Når det er sagt, er det lov å forundre seg over mangel på sentrale aktører under kongressen og dermed også viktige perspektiver. Kongressen hadde fokus på teknologien som et verkøty og muligjøring av fremtidens transport raskere og mer effektift, og som vi kan skrive under på. Men på den andre siden var det betydelig færre deltakere i år – både delegater og selskaper – enn vi normalt ville forvente på en verdenskongress for ITS. Det var for få teknologiaktører og spesielt savnet vi disruptørene, som var svært synlige under fjorårets kongress i Hamburg og kunne bidratt til å løfte frem perspektiver på teknologianvendelse i fremtidens mobilitet bedre og mer. Her skulle vi også gjerne sett flere gode eksempler på økosystem for både person- og godstransport. Det hadde vært interessant å sammenligne internasjonale løsninger med norske løsninger og aktører.


Vi savnet bilbransjen, jernbaneoperatører, kollektivtransport-operatører, luftfart og den maritime sektoren. Når det gjelder maritim sektor så var nok Nordic+ den eneste som hadde maritime aktører med på paviljongen og som hadde en egen maritim workshop og pitching-sesjon. Der fikk vi virkelig fremhevet Norges unike posisjon innen maritim teknologi. Når det gjelder jernbane, kolliderte konferansen dessverre med Innotrans i Berlin, som er den kanskje viktigste møteplassen for Europeiske jernbaneaktører.

I etterkant av kongressen arrangerte vi en studietur som vi startet hos Marine Exchange – de som overvåker Port of Los Angeles og Long Beach. Det er to havner som til sammen utgjør den største havnen på den vestlige halvkulen. 40% av USAs import går igjennom disse delvis automatiserte havnene. Kongsberg Norcontrol som var med som partner på paviljongen leverer systemløsninger til Marine Exchange. Vi fikk også en interessant rundtur med båt i Port of LA.

Björn Coster fra Konsgberg Norcontrol viser systemet. Bilde: ITS Norway
Port of Los Angeles Bilde:ITS Norway

Etter havneturen fløy vi videre til Phoenix, der vi traff Arizona departement of transport, Cruise og ikke minst fikk vi kjøre Waymos robotaxi. For mange av deltakerne, var nok dette høydepunktet på hele USA-turen. Arizona har gjort noe unikt med å gi Waymo tillatelse til å sette opp automatiserte robo-taxier på SAE L4 i et område – City of Chandler. Arizona DoT har gitt tillatelser og jobber sammen med selskaper på testkjøring – de ser på det som en veldig bra forretningsmuligheter og ønsker å fortsette prosessen med andre tilbydere som Cruise, Nuro og TuSimple for å nevne noen få. Politi, branntjeneste, stat og by står bak denne satsingen og støtter det åpent. Politiet forklarte oss at under de 7 årene som Waymo har testet sine robo-taxi har de kun hatt to ulykker og begge ganger har ulykkene vært knyttet til vanlige biler.

Gruppen på besøs hos Cruise Bilde: ITS Norway

USA og ikke minst staten Arizona jobber med både data og regulering på en helt annen måte en oss, de har en annen tilnærming og mentalitet. hvor de blant annet fokuserer på business case og user experience.

Vi skal ikke nødvendigvis speile dette, men det er viktig for oss å forstå hvordan det fungerer på andre steder og kulturer, både regulatorisk og sosial aksept. Kan vi få det til i Norge og Norden? Det krever nok både mot og ambisjoner hos våre politikere, offentlige aktører og ikke minst bilindustrien! Ved å jobbe sammen mot et felles mål, kan vi kanskje etablere en norsk testarena for automatisert transport i virkelig trafikk hvor vi kan teste, pilotere og samle data og erfaringer? Det hadde vært spennende!

Testing, pilotering og samle in data gjennom kjøring – er eneste måten får å få det til. Et spleiselag av viljer.

Vi vil arrangere et webinar hvor vi deler våre erfaringer og tanker. Der vil dere også få høre fra mange av de norske deltakerne på paviljongen som vil gjenta de gode pitchene for de som ikke kunne delta i Los Angeles eller for de som ønsker en reprise. Dato for webinaret kommer snart.

Nordic+ teamet 2022 Bilde: ITS Norway