Regjeringen opprettholder støtten til ITS Norway

2 minutter
7. oktober 2019

ITS Norway konstaterer at regjeringen har foreslått å opprettholde støtten til ITS Norway også i 2020.

I sin proposisjon til Stortinget (Prop 1. S) forslår regjeringen å opprettholde tilskuddet til ITS Norway på samme nivå som de foregående årene. Dette gjør foreningen privilegert, fordi tilskuddet dekker basiskostnadene til administrasjonen og gjør det mulig å ha et høyt aktivitetsnivå og nettverksutvikling for våre medlemmer.Tilskuddet gir også foreningen troverdighet og tyngde, og mulighet for politisk påvirkning

Daglig leder Trond Hovland mener tilskuddet og den gode relasjonen til Samferdselsdepartementet er en vesentlig årsak til at foreningen lykkes godt med å nå egne mål og samtidig bidra til å gjøre transportsektoren renere, sikrere og smartere.

Daglig Leder Trond Hovland ITS Norway

Selv om foreningen har en betydelig aktivitet, gir tilskuddet rom for å utvikle foreningen videre.
Ett eksempel på dette er planene om å etablere Maritim ITS som en egen del av foreningen fra 2020.

Hovland mener videre at selv om ITS Norway i utgangspunktet er multimodal, dominerer veitransport. De siste årene har vi jobbet hardt for å inkludere alle transportformene i foreningens aktiviteter, møter, prosjekter og konferanser. Ved å etablere egne satsingsområder for hver transportform i foreningen, tydeliggjør foreningen at den er multimodal på en forpliktende måte.

Samferdselsdepartementet: Prop. 1 S (2019 –2020)