Oslo kommune markedsundersøkelse – smart parkering

2 minutter
26. september 2019

Please see below for English translation*

Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) vurderer å gjennomføre ei teknologiutprøving/pilot med mål om å forbetre kvardagen for brukarar av handikapparkering i Oslo sentrum ved å tilby eit system for å dele ledig/opptatt-status i sanntid for parkeringsplasser med brukarame. Vi ønskjer i denne sammenhengen informasjon om kva løysninger og leverandører som er tilgjengelege i marknaden, samt eit grovt estimert kostnadsbilete. Vi håpar at de vil ta dykk tida til å svare på denne.
Sjå utlysinga her >>

The City of Oslo’s Agency for Urban Environment is considering implementing a pilot test aimed at improving the parking situation for handicapped users in the city centre by offering a system which displays vacant/occupied status of on-street handicap parking spaces in real time. In this context we request information about solutions and vendors available in the market, as well as a rough cost estimate. We hope you will take the time to respond to our request.See the request for information here >>

Foto: Sesilie Bjørdal med Bymiljøetaten