Sigdal Utvikling er nyeste medlem i ITS Norway-fellesskapet

2 minutter
12. desember 2023

Sigdal Utvikling er et nærings- og utviklingsselskap i Sigdal kommune. Selskapet har arbeidet med prosjektet «Grønn og sømløs mobilitet» i Norefjell siden 2019 og var en av initiativtakerne til «Testarena Norefjell», sammen med Applied Autonomy, GoMobile AS (senere en del av Vygruppen) og Vygruppen.

Prosjektet er nå inne i fase to og går frem til 2026. Testarena Norefjell har siden etableringen, blitt en del av Kongsberg By&Lab for ytterligere å styrke kompetansetilgangen innen fremtidens mobilitetsløsninger ved reiselivsdestinasjoner og i distriktskommuner.

Vi er veldig glade for å ha dere med på laget!