Signering av innovativt skredprosjekt

4 minutter
11. januar 2022

Troms og Finnmark fylkeskommune inngår avtale med Norconsult AS for utvikling av løsning som skal detektere og varsle snøskred som sperrer vei.

Pressemelding, onsdag 05.01.2021

Troms og Finnmark fylkeskommune inngår avtale med Norconsult AS for utvikling av løsning som skal detektere og varsle snøskred som sperrer vei.

Troms og Finnmark fylkeskommune har inngått innovasjonspartnerskapsavtale med Norconsult AS.   – Sammen skal vi utvikle en løsning som detekterer og varsler om snøskred som sperrer vei. Det er veldig sjelden at kjøretøy i fart blir tatt av snøskred, men risikoen øker veldig hvis trafikantene stopper opp inne i et skredområde. Et typisk hendelsesforløp er at det først går et snøskred som sperrer veien, deretter kommer det et kjøretøy som stopper for snømassene og som da risikerer å bli tatt av nye snøskred i samme område, sier prosjektleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Espen Lauvlund Nilsen.
– En løsning som vi ønsker å utvikle kan redde menneskeliv, kommenterer han.

Espen Lauvlund Nilsen, TFFK

Et viktig bidrag til å løse skredproblematikken

Fylkesvegene i Troms og Finnmark har rundt 200 snøskredpunkt og på landsbasis er det rundt 1500 snøskredpunkt.

– Snøskred er en stor samfunnsutfordring som utsetter mennesker for risiko og reduserer livskvalitet, hindrer framkommelighet og reduserer forutsigbarheten i hverdagen for både private og næringsliv.
Skredutfordringene på fylkesvegene i Troms og Finnmark er så stor at vi er nødt til å tenke nytt og innovativt for å gi sikring for flest mulig, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Norconsult AS er Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift og jobber med samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. De skal jobbe sammen med Stiftelsen Norsar og Alcatel Submarine Networks Norway for å utvikle løsningen.

– Vi er veldig fornøyde med å ha vunnet denne kontrakten og ser fram til, i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, å utvikle en løsning som har så stor samfunnsmessig betydning, sier prosjektleder hos Norconsult AS, Finn Kåre Nyhammer.

– Å utvikle en innovativ løsning sammen med Norconsult og deres samarbeidspartnere tror jeg blir veldig bra. De har igjennom hele konkurransefasen vist at de har svært høy kompetanse, både på teknologi, men også på innovasjon, noe som gjør at jeg er trygg på at vi ender opp med en god løsning, sier Nilsen.

Innovasjonspartnerskap

Troms og Finnmark fylkeskommune fikk sommeren 2020 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å gjennomføre innovasjonspartnerskapsprosjektet. Et innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i det offentliges behov og i samarbeid med leverandørmarkedet skal man utvikle en løsning som løser samfunnsutfordringen.
– Vi har brukt tid på å ha dialog med markedet for å være sikker på at vi utvikler den beste løsningen. Dette er innovasjon, per i dag finnes det ingen systemer som løser denne utfordringen, samtidig mener alle vi har vært i kontakt med at dette er det behov for, både i Norge, men også i resten av verden, sier prosjektleder Nilsen.

Målet er at den utviklede løsningen skal være klar for anskaffelse innen utgangen av 2023.

Prosjektets hjemmeside:

Effektiv deteksjon og varsling av skred over veg

Kontaktpersoner:

Espen Lauvlund Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
Tlf: 951 56 161, epost: espen.nilsen@tffk.no

Finn Kåre Nyhammer, Norconsult AS
Tlf: 951 17 246, epost: finn.kare.nyhammer@norconsult.com