Skyttel som nytt medlem i ITS Norway

2 minutter
19. september 2023

Skyttel er et teknologidrevet selskap som tilbyr forskjellige tjenester og løsninger for transaksjoner til transportsektoren. Virksomheten har i snart 70 år driftet betalingsløsninger og ulike bompengeprosjekter.

I 1953 startet de innkreving av bompenger for Puddefjordsbroen og tre år senere startet også innkreving av bompenger for Eidsvågstunnelen. De senere årene har de utviklet og driftet løsning for AutoPASS for ferje, som omfatter billettering på de fleste ferjestrekninger i Norge. I tillegg er de en av fire godkjente norske AutoPASS-utstedere gjennom deres datterselskap SkyttelPASS.

Vidar Raa
Skyttel

Vi har meldt oss inn i ITS Norway for å delta og bidra i et bredere nettverk rundt ITS og transportsystemer. Vi har gått fra å være en liten virksomhet til en middels stor virksomhet svært raskt. For ytterligere vekst og utvikling ser vi behov for nettverksbygging og påvirkningskraft – vi har forhåpninger om å kunne oppnå dette gjennom vårt medlemskap i ITS Norway.

Velkommen til ITS Norway sitt fellesskap – vi er glade for å ha dere med på laget!