Kollektivtrafikkforeningen som nytt medlem i ITS Norway

2 minutter
19. september 2023

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikk- og mobilitetstjenester. Medlemmene utveksler erfaringer og kunnskap og har et sterkt og omfattende nettverk, som ITS Norway også vil dra nytte av. De styrker samarbeid og samordning på tvers, for å gi et best mulig tilbud til de reisende og for å få mest mulig mobilitet for pengene.

Kollektivtrafikken har et enormt potensial for å bidra til nasjonale klima- og bærekraftsmål og for å få til en langt mer kostnadseffektiv transportsektor i Norge. Ny teknologi gir helt nye muligheter, til å ta i bruk flere delte mobilitetsformer og gjøre det enkelt, billig og attraktivt å reise kollektivt.

Potensialet for økt kollektivtransport er enormt. Vi ser av tallene for husholdningenes innkjøp av transporttjenester at en bruker kun 5 % på kollektivtrafikk (2 % til jernbane og 3 % til den fylkeskommunale kollektivtrafikken). Totalt bruker husholdningene svimlende 252 milliarder kroner på transporttjenester per år, hvor bilen utgjør nesten 200 milliarder kroner, eller 77 % av totalen.

«Kollektivtrafikken trenger derfor å ta et skikkelig jafs av transporttjenestene, men da må vi tenke annerledes. I den forbindelse er det å være framoverlent i forbindelse med ITS og ny teknologi helt nødvendig – og nettopp derfor har vi blitt medlem i ITS Norway!» sier Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen.

Velkommen skal dere være – vi gleder oss til å samarbeide med dere i tiden fremover!