Trøndelag Fylkeskommune som nytt medlem og partner

2 minutter
5. september 2023

Vi har gleden av å ønske Trøndelag Fylkeskommune velkommen som vårt nyeste medlem og partner i ITS Norway!

Samferdselsavdelingen og Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune samarbeider om deltakelse i ITS Norway, hvor Bjørn-Arve Raanes og Christian Baug representerer henholdsvis Samferdsel og Veg, og vil fungere som rådgivere med et bredt interesseområde. De jobber bredt med utviklingsprosjekter, innovasjon og kollektivtransport.

Et ønske om å ta del i den teknologiske utvikling og se hva som rører seg i bransjen er bakgrunnen for deres ønske om å bli medlem og partner i ITS Norway – de anser det som svært nyttig å ta del i det nettverket et slikt medlemskap gir.

Torhild Aarbergsbotten, Seksjonsleder Mobilitet, Samferdselsavdelingen
Christian Baug, Rådgiver Seksjon Utredning, Vegavdelingen

«For å imøtekomme dagens utfordringer på veiene og fremtidens økende utfordringer knyttet til kapasitet, forutsigbarhet og bærekraftig veihold, ser vi at den digitale utviklingen som ITS Norway bidrar til å utvikle og fasilitere, i flere tilfeller kan være en løsning. Trafikksikkerhet og forutsigbar fremkommelighet er nøkkelord i alle saker relatert til veg og samferdsel.»
Torhild Aarbergsbotten
Seksjonsleder Mobilitet

For å imøtekomme dagens utfordringer på veiene og fremtidens økende utfordringer knyttet til kapasitet, forutsigbarhet og bærekraftig veihold, ser vi at den digitale utviklingen som ITS Norway bidrar til å utvikle og fasilitere, i flere tilfeller kan være en løsning. Trafikksikkerhet og forutsigbar fremkommelighet er nøkkelord i alle saker relatert til veg og samferdsel.

Vi gleder oss til å samarbeide med Trøndelag Fylkeskommune i tiden fremover!