Mobilitet 2024 – send inn ditt konferansebidrag

2 minutter
4. september 2023

Mobilitet 2024-konferansen er Norges største forskerbaserte konferanse innen mobilitet og transport, og er det sentrale møtestedet for formidling av forskning, kunnskap og utvikling. Konferansen har blitt det naturlige møtestedet for forskere, politikere, næringsliv og forvaltning. Målet er å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer. Konferanse vil finne sted på Radisson Blu Scandinavia hotel, Oslo, 5.-6. mars 2024.

Nå inviteres forskere, fagpersoner, næringslivsaktører og alle andre som jobber med mobilitet til å sende inn sitt konferansebidrag/abstract!

Det er et ønske om å presentere ny kunnskap og det søkes etter ferske resultater fra forskning, innovasjon og utvikling i mobilitetssektoren. Det planlegges en struktur med fire eller fem parallellsesjoner. Hver sesjon vil vare mellom 30-90 minutter og inneholde innlegg, hvorav 1-2 skal være forskning-/utviklingsbidrag. Det er ønske om bidrag som kan belyse alle aspekter ved mobilitet, både person og gods, samt utfordringer knyttet til mobilitet i et samfunnsperspektiv. Digitalisering og innovasjon står sentralt i diskusjonen om fremtidens mobilitetsløsninger.

Noen aktuelle tema som ønskes å dekkes er:

  • Organisering og prioritering.
  • Trafikk og reisevaner.
  • Bytransport og mikromobilitet.
  • Teknologi og klima.
  • Sikkerhet og sårbarhet.
  • Nye kollektive mobilitetsløsninger.
  • Logistikk og netthandel.
  • Innovasjon og digitalisering.

Les mer om sesjonenes mål og fokus her.

Send inn ditt konferansebidrag i dag!


Mal til innsendelse: Mobilitet2024.mal.bidrag

Husk å skrive: Tittel på innlegget, navn på innsender, institusjon, telefon og e-post.

Sendes til: mobilitet@toi.no

Frist: 15. oktober 2023.