Smart Move – ITS- og mobilitetsarena for offentlig sektor

2 minutter
18. januar 2024

Et samarbeidskonsept utviklet av Troms fylkeskommune, LUP og ITS Norway.

Kostnader øker og budsjetter minsker.  Hvordan kan vi jobbe smartere og bedre, samt få nok informasjon og kunnskap til at vi kan levere på våre mål, behov, og ikke minst utfordringer?

Systematisk samarbeid; deling av prosjekter, aktiviteter og erfaringer vil raskere bidra til bedre, grønnere og mer effektive mobilitetsløsninger for alle.

Derfor ønsker vi se hvis det finnes et behov for Smart Move – en ITS- og mobilitetsarena for fylker, kommuner og byer.

Formålet:

  • Øke erfaringsutvekslingen innenfor mobilitet og transport mellom fylkeskommunene og kommunene.
  • Stimulere til konkret samhandling for raskere å nå målet om bærekraftig og økt mobilitet.
  • Alle som deltar på mobilitetsarenaen skal oppleve økt nytteverdi i sitt arbeid med ITS/mobilitet/transport i egen virksomhet.

Hvem:

  • Alle offentlige som jobber med ITS, mobilitet og transport.

Hvordan:

  • Smart Move-arenaen kommer til utvikle seg etter deres behov og ønsker. Vi utførte en behovskartlegging i 2023 som gav forslag til tema og oppsett for 2024. Dette kan justeres og alle er velkommen til å presentere sine caser, utforinger, problemer og suksesshistorier.

Pluss1 blir verktøyet vi deler og samarbeider i.

Vi skal også ut med dette på Nordisk nivå.

Kontakt Jenny Simonsen på jenny.simonsen@its-norway.no for mer informasjon.

Vi ønsker at dere er med og utvikler Smart Move til en relevant arena for alle sammen!