Smartere transport i Norge – en innovasjonskonkurranse!

2 minutter
19. juni 2018

Smartere transport Bodø vant hovedpremien på 50 millioner kroner i konkurransen smartere transport i Norge. Bergen, Stavanger, Oslo og Møre og Romsdal kom likt på den neste plassene og delte 50 millioner.

For velferdssamfunnet er utviklingen av et mobilitetstilbud som er i tråd med bærekraftsmålene viktig. Dette krever utvikling av ny digital teknologi, nye transportformer, delingsmodeller og ikke minst holdningsendringer hos brukerne. Dette reflekteres i konkurransegrunnlaget som også peker på viktigheten av at lokal innovasjon og samarbeid skal bidra til bedre fremkommelighet, færre ulykker og redusert utslipp til miljø i transport sektoren.

Konkurransen ble utlyst av Samferdselsdepartementet høsten 2017. Den 9. april ble det levert inn 11 forslag fra 12 fylkeskommuner og byer. Trond Hovland fra ITS Norway var medlem av juryen som besto av seks personer og var ledet av Kristin Skogen Lund fra NHO.

Forslagene var gjennomgående gode, og juryen fikk en vanskelig oppgave. Selv om det ble bred enighet om toppkandidatene ganske fort, kom nesten alle bidragene med på noen av jurymedlemmenes short-lister. Valget som ble gjort vil fremme bruk av kreativitet og innovasjon i utviklingen av neste generasjons mobilitetsløsninger, i tillegg til at det tillater fokus på utvikling av autonomi.

For ITS Norway er det gledelig å se at veldig mange av medlemmene var deltagere og partnere både på den offentlige og industrielle siden i de innleverte forslagene. Dette tyder på at det er mulig å teste ut, og industrialisere ny teknologi som følge av konkurransen. ITS Norway oppfordrer medlemmene til å finne hverandre og i samarbeid realisere forslagene i konkurransen. Industrimedlemmene har unik kompetanse og er villig til å bidra i innovasjonsprosesser for å videreutvikle konseptene som er beskrevet i forslagene.

ITS Norway gratulerer vinnerne av konkurransen og oppfordrer de som ikke vant til å videreutvikle idene som er beskrevet i forslagene. Vi i ITS Norway bidrar gjerne i denne prosessen.

Se gjerne mer fra premieutdelingen og forarbeidene her:

Bilder av vinnerne

8B1A6532
Bilder av vinnerne