Testfest på E8

2 minutter
7. september 2021

Hovedhensikten med testfesten er å synliggjøre E8 som testarena for teknologi/teknologiløsninger for å nå målsettinger om trafikksikkerhet, framkommelighet og forutsigbarhet med særlig vekt på næringstransporter. E8 har potensiale som et internasjonalt laboratorium for å støtte opp om utvikling av fremtidens teknologiløsninger under krevende klimatiske forhold, og vi tror testfesten vil bidra til å sette E8 ytterligere på kartet.

Testfesten tar sikte på å samle myndigheter, industri, næringsliv og kompetansemiljø til tester/demonstrasjoner, idéutveksling og nettverksbygging. I tillegg til å demonstrere systemer basert på eksisterende infrastruktur vil det bli lagt vekt på å lufte nye idéer og behov som teknologien kan avhjelpe.

Meld deg på her >>