Transport 21 – innspill

2 minutter
10. september 2019

Transport21 er en strategigruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet, bestående av 17 representanter fra ulike deler av transportsystemet.

Transport21 sitt mandat er å gi strategiske råd og anbefaling om hvordan forskning, utvikling og innovasjon skal brukes for en mer effektiv verdiskapning i transportsektoren. Strategien er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2019.

Mange av ITS Norway sine medlemmer har vært med på å gi innspill til strategien i forskjellige innspillsmøter. Det er fortsatt mulig å gi innspill til strategigruppen. Send disse til transport21@forskningsradet.no eller jenny.simonsen@its-norway.no.

Her er mer informasjon om Transport 21>> 

Rapport fra ekspertutvalget >>