Transport21 strategien er publisert

2 min lesning

Transport21 strategien er publisert

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Forus PRT får ny faglig sterk seniorrådgiver

Transport21 strategien er publisert

Transport21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping.

Transport21 strategigruppe er en bredt sammensatt strategigruppe for arbeidet med representanter fra næringsliv, FoU-aktører og myndigheter.

Strategigruppen har sammenfattet sitt arbeid i en rapport som ble overlevert til Samferdselsdepartementet i desember 2019.

Transport21 rapporten

Neste artikkel
Forus PRT får ny faglig sterk seniorrådgiver