Transport21 strategien er publisert

2 minutter
16. desember 2019

Transport21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping.

Transport21 strategigruppe er en bredt sammensatt strategigruppe for arbeidet med representanter fra næringsliv, FoU-aktører og myndigheter.

Strategigruppen har sammenfattet sitt arbeid i en rapport som ble overlevert til Samferdselsdepartementet i desember 2019.

Transport21 rapporten