Troms fylkeskommune fortsetter partnerskapet med ITS Norway