Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til samarbeid

2 minutter
23. september 2020

Det skjer mye i Troms og Finnmark på teknologisiden og etter sammenslåingen jobber organisasjonen aktivt med utvikling av ITS og strategisk planlegging for samferdsel.

Fylket inviterer til samarbeid og ønsker et bredere og tettere samarbeid med ulike aktører innenfor «ITS-familien»

«Troms og Finnnmark fylkeskommune kommer i løpet av høsten 2020 invitere til samarbeid og diskusjoner rundt ITS og teknologiutvikling. ITS Norway jobber sammen med dem for å få til en digital samling rundt temaet. Fylkeskommunen ønsker være en aktiv deltakere i samarbeidet med alle innenfor bransjen, både nasjonalt og internasjonalt»– sier Ole Håkon Tønseth Haraldstad

Ole Håkon Tønseth Haraldstad, Prosjektleder ITS, Bilde: Trond Magne Henriksen

Les mer i artikkelen