Velkommen til Powerzeek

2 minutter
30. april 2020

Powerzeek med Dag Lilletvedt i spissen formidler gjennom sin digitale markedsplass renere og billigere marine drivstoff. Han disrupter sin egen business og gjør noe som er unikt i det maritime industrien.

Alt vi gjør sier, Daglig Leder Dag Lilletvedt – er å gjøre det lettere for skip og rederier til å bruke renere maritime energi. Vi ser store muligheter også innenfor elektrifisering og andre ITS-løsninger. Vi gleder oss veldig til være medlem i ITS Norway og ser på nettverket som veldig verdifullt.

Vi ønsker Powezeek velkommen til ITS Norway sitt nettverk.

Powerzeek Finansavisen 27. april

Lenke til Powerzeek webside >>

Lenke til Powerzeek linkedin >>