Velkommen til Rodawa Systems

2 minutter
21. oktober 2021

Vårt nyeste tilskudd til ITS Norway nettverket er Rodawa Systems – Velkommen!

De tar sikte på å lage systemer for å oppdage hva som er utenfor førerens siktelinje og gi rettidige varsler. Systemene skal være enkle å installere, uten endringer i selve veilegemet eller elektrifisering. Ettersom de skal være rimelige i innkjøp, og ha lave installasjons- og vedlikeholdskostnader, vil de bli en god løsning for veieiere overalt.

Les mer her om dem her >> eller ta kontakt med Eric Eikrem – eric@rodawa.systems