Velkommen til Rodawa Systems

2 min lesning

Velkommen til Rodawa Systems

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Mobility as a Service (MaaS) applikasjonen Mobee er lansert!

Velkommen til Rodawa Systems

Vårt nyeste tilskudd til ITS Norway nettverket er Rodawa Systems – Velkommen!

De tar sikte på å lage systemer for å oppdage hva som er utenfor førerens siktelinje og gi rettidige varsler. Systemene skal være enkle å installere, uten endringer i selve veilegemet eller elektrifisering. Ettersom de skal være rimelige i innkjøp, og ha lave installasjons- og vedlikeholdskostnader, vil de bli en god løsning for veieiere overalt.

Les mer her om dem her >> eller ta kontakt med Eric Eikrem – eric@rodawa.systems

Neste artikkel
Mobility as a Service (MaaS) applikasjonen Mobee er lansert!