Velkommen til Smart Mobility Norway – vårt nyeste medlem

2 minutter
25. april 2023

Møt Smart Mobility Norway – et nasjonalt forsknings- og testanlegg for smart mobilitet. Smart Mobility Norway har sitt sete i Trøndelag.

Arbeidende styreleder Herbjørn Skjervold sier følgende:

Herbjørn Skjervold,
Arbeidende styreleder – Smart Mobility Norway

ITS Norway er en drivende kraft for å fremme digitalisering og automatisering innen transportsektoren i Norge. Dette gir store industrielle muligheter for Norge, særlig sett på bakgrunn at Norge er posisjonert som et ledende marked for el- biler gjennom stor offentlig satsing. Våre forventninger er at vi gjennom samarbeid med ITS Norway og deres medlemmer, skal bidra til å fremme våre ambisiøse planer

Vi gleder oss ta del av Smart Mobility Norway sine ambisiøse planer og hilser de velkommen til nettverket.