Velkommen til Smart Mobility Norway – vårt nyeste medlem

2 min lesning

Velkommen til Smart Mobility Norway – vårt nyeste medlem

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
ZAWAS på Nordic EV Summit 4. mai

Velkommen til Smart Mobility Norway – vårt nyeste medlem

Møt Smart Mobility Norway – et nasjonalt forsknings- og testanlegg for smart mobilitet. Smart Mobility Norway har sitt sete i Trøndelag.

Arbeidende styreleder Herbjørn Skjervold sier følgende:

«ITS Norway er en drivende kraft for å fremme digitalisering og automatisering innen transportsektoren i Norge.

Dette gir store industrielle muligheter for Norge, særlig sett på bakgrunn at Norge er posisjonert som et ledende marked for el- biler gjennom stor offentlig satsing.

Våre forventninger er at vi gjennom samarbeid med ITS Norway og deres medlemmer, skal bidra til å fremme våre ambisiøse planer»

Vi gleder oss ta del av Smart Mobility Norway sine ambisiøse planer og hilser de velkommen til nettverket.

Arbeidende styreleder Herbjørn Skjervold, Smart Mobility Norway

Neste artikkel
ZAWAS på Nordic EV Summit 4. mai