Vi har lansert Straight Forward!

2 minutter
10. juni 2021

Vi har lansert en serie med mobilitetsprat i videoformat der vi sammen med interessante og viktige gjester diskuterer aktuelle mobilitet og ITS tema.

Straigth Forward er tenkt som et format der vi kort går inn på spissede områder og intervjuer utvalgte gjester fra våre partnere. Fokuset legges blant annet på bærekraftig mobilitet, digitalisering , teknologi og samfunn. 

Vi ønsker å ta opp temaer som bygger bro til fremtidens mobilitet og vi ønsker å dele kunnskap, skape møteplasser og ikke minst ønsker vi å inspirere.

Vi er veldig spente på hva dere synes om vår første gjest Christel Borge, CEO Entur og om formatet!

Gi oss feedback på hva du synes om dette og hva vi kan bli bedre på!