2019-utlysningen av Pilot-T midler er nå åpnet

2 minutter
21. august 2019

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut totalt 60 millioner kroner i Pilot-T-ordningen til prosjekter i skjæringsfeltet IKT/transport.

Målet er å få gode løsninger raskere over i bruk gjennom å utvikle og teste eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og reduserer utslipp.

ITS Norway sine medlemmer har vært aktive til å søke og vi håper på flere innovative prosjekt i Pilot-T-ordningen

Utlysningen og mer informasjon her