Accenture er nytt medlem i ITS Norway

2 minutter
4. november 2022

Vi ønsker velkommen til Accenture og deres kontaktperson for ITS Norway – Anne Langerak som medlem hos oss. Accenture er et globalt konsulent- og teknologiselskap med kontorer over hele verden.

I Norge har Accenture over 1000 dedikerte ansatte som jobber med og tilbyr et bredt spekter av tjenester. De har kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger og jobber med over 120 kunder, blant annet mange av de største selskapene i Norge. Accenture har også flere strategiske partnerskap med mer enn 150 markedsledende selskaper. 

For ITS Norway bidrar Accenture med en stor kunnskap innenfor mobilitet og transport. De investerte i fjor bl.a $ 1.1 milliarder i forskning og innovasjon, blant annet innen områdene transport og infrastruktur. Internasjonalt jobber Accenture i over 45 land for kunder knyttet til transport og infrastruktur, for mer enn 80 kunder og har over 200 industrieksperter på området.  Det tenker vi i ITS Norway kan bidra inn til å styrke vårt internasjonale nettverk.

Anne Langerak
Accenture

Vi ønsker velkommen til Accenture og deres kontaktperson for ITS Norway – Anne Langerak som medlem hos oss. Accenture er et globalt konsulent- og teknologiselskap med kontorer over hele verden.

Anne Langerak kontakt fra Accenture sier at det over hele verden er et skifte innen mobilitet og infrastruktur der man må balansere aldrende infrastruktur og systemer, økt budsjettpress, en eksplosjon i ny teknolog og stadig mer komplekse systemer.

Eksempler på denne type arbeid er hvordan vi sammen med Microsoft har utviklet en en moderne trafikkstyringsplattform for Colombus city i Ohio. Dette tenker vi kan være veldig interessant of ITS Norway sine medlemmer og andre interessenter. Plattformen benyttes blant annet til å vurdere hendelser slik som f.eks kollisjoner eller andre trafikkhendelser og iverksette nødvendige aksjoner på tvers av aktørene i trafikksystemet avslutter Anne. «

Vi gleder oss til å jobbe med Accenture og ønsker dem lykke til samt velkommen i foreningen!