MODI Kick-Off i Oslo

2 minutter
4. november 2022

Den 2-3.novembervar det kick-off for det prestisjefulle prosjektet MODI. Totalt deltok 75 deltakere fra 8 land og fra 29 partnere på kick-off i Oslo.

MODI har et total budsjett på €28 millioner, 5 use-cases som skal demonstrere automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører, der det er mulig, på korridoren fra Rotterdam til Moss i Norge!

Demonstrasjonen krysser fire landegrenser og tester terminaldrift ved fire forskjellige havner og terminaler underveis. Med andre ord et veldig spennende og tidsmessig riktig og ikke minst viktig prosjekt der Norge er i lead.

MODI Kick-off med alle partnere

EU representantene Georgios Sarros Project Manager, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)

Andrea De Candido Policy Officer – Future Urban and Mobility Systems at DG RTD – European Commission

og Paola Chiarini Policy Officer at DG MOVE – Research and Innovative Transport Systems at European Commission

deltok i et teamsmøte og snakket om viktigheten av MODI i Europa og ønsket oss lykke til.

Følg MODI på LinkedIn og snart kommer det en egen hjemmeside for MODI.

For mer informasjon ta kontakt med Ragnhild Wahl. Ragnhild.wahl@its-norway.no