Er MaaS en blindvei? Episode av Bylunsj fra Statens vegvesen.

2 min lesning

Er MaaS en blindvei? Episode av Bylunsj fra Statens vegvesen.

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Nordisk Mobilitetskonkurransen 2022/2023

Er MaaS en blindvei? Episode av Bylunsj fra Statens vegvesen.

Trond Hovland, administrerende direktør fra ITS Norway snakker i Statens vegvesen Bylunjs sesjon, Er MaaS en blindvei?

MaaS (Mobility as a Service) –  er å matche den enkeltes reisebehov – med alle tilgjengelig transportresurser rundt – for så å sette sammen en optimal reise – som samtidig utnytter kjøretøyene mest mulig effektivt!  Vi må utnytte og bruke resursene som finnes og fylle opp kapasiteten.

Hvordan får vi til sømløse reiser for kunden! Og hvordan kan MaaS-operatøren tjene penger?

Vi tenker at følgende fortsatt står i vegen for at MaaS fungerer:

– Vi må jobbe mer tverrfaglig med regulering. Regulering av data og av regulering av mobilitet

– Har vi for mange målkonflikter? Vet vi hva industrien, myndighetene og den reisende ønsker seg og hvordan?

– Incentiv ordninger mellom privat og offentlig – går den å bli fair?

– DATA, DATA, DATA- tillit til datadeling og tilliten mellom aktører. Transporttilbudene og MaaS operatører! Vad og hvordan?

Vi er nysgjerrig på om du er enig i at MaaS er en blindvei og ikke minst hva dine tanker er.

Neste artikkel
Nordisk Mobilitetskonkurransen 2022/2023