Nordisk Mobilitetskonkurransen 2022/2023

2 minutter
13. oktober 2022

Send inn forslag til hvordan dere kan bidra til fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger med mindre arealbruk og ressursbruk. Det beste forslaget får gjennomføre utprøving med autonomt kjøretøy med betydelig besparelse.

Januar 2022 inviterte Applied Autonomy til en nasjonal konkurranse hvor innovasjon innenfor fremtidens transport- og mobilitetsløsninger for stedsutvikling stod i fokus. Konkurransen ble utlyst gjennom et samarbeid med Kongsberg By&Lab og ITS Norway. Basert på gode erfaringer har vi en ny konkurranse for 2023. Vinner av konkurransen 2022 ble Norefjell kommunene Krødsherad og Sigdal.

Lenke til offisiell åpning i Sigdal kommune.

Kriterier som vektlegges ved evaluering av forslaget som må sendes innen 15.12.2022, klokken 16:00. Tilbakemelding om at man ønsker å sende inn bidrag må meldes innen 10.11. 2022 til marius.halle@appliedautonomy.no