Arendalsuka – ITS Norge og Standard Norge baner vei

Byene er inne i en stor digital omstilling og alle snakker om de smarte byene. Ny teknologi innføres, systemene er mange og datamengdene enorme. Men hvordan unngå kaos og sikre at systemene fungerer sammen til beste for innbyggerne? Framtidens byer krever smart infrastruktur og sømløs integrasjon mellom systemer. Det er for eksempel utenkelig å slippe førerløse biler ut på veien som ikke interagerer med andre trafikanter, trafikkskilt, rutetabeller eller kartinformasjon.

Veien til økt mobilitet i framtidens byer

Løsningen er å bygge en felles grunnmur av åpne internasjonale standarder som sikrer at systemene og maskinene virker i fellesskap. De smarteste byene blir de som ivaretar det digitale fellesskapet, der alle gode krefter kan innovere framfor å konkurrere om grunnleggende infrastruktur og systemarkitektur.

  • Hvem skal sørge for at informasjonen som oppstår fra stordatainnsamling, er åpen og tilgjengelig for flere enn de som samler den?
  • Hvem skal sørge for at norske løsninger ikke følger særnorske retningslinjer, men er tilpasset internasjonale standarder?
  • Hvem skal ta det lederskapet som må til for å sette retning for de smarte løsningene?

Debatt om framtidens transportløsninger

Velkommen til en debatt om de smarteste byene der komplekse systemer fungerer i samspill. Der innbyggere, næringsliv og myndigheter i fellesskap setter standarden.

Samtalen ledes av gründer og teknologiskribent Anders Waage Nilsen.Du møter blant annet eksperter på internasjonal standardisering og intelligente transportsystemer, og blir kjent med innovasjonsmiljøer som gjør forretning på standardisering. Representanter fra sentrale myndigheter vil også delta.

https://arendalsuka.no/event/view/6795

Arendalsuka
Tirsdag 14. august kl. 1500-1700, Teltscenen
Vi serverer drikke og noe å bite i.

Medvirkende:

  • Jacob Mehus, Administrerende direktør, Standard Norge
  • Trond Hovland, Daglig leder, ITS Norge
  • Ivar Horneland, Generalsekretær, Tekna
  • Anders Waage Nilsen, Gründer og Teknologiskribent

For mer info ta kontakt her >>