Selvkjørende busser og SmartFeeder prosjektet

2 minutter
27. juni 2018

Selvkjørende bussen på Fornebo fra Acando og Obos er en av fire piloter i SmartFeeder prosjektet der Acando, ITS Norway, SINTEF, Jernbanedirektoratet, Forus PRT og Statens Vegvesen er med.

SmartFeeder er et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet og skal undersøke hvordan samfunnet tar imot selvkjørende kjøretøy.

Prosjektet SmartFeeder skal gi kunnskap om hvordan automatiserte og sømløse tilbringertjenester kan bidra til en grønn omstilling hos trafikantene.  Dette vil gi kunnskap om hvordan kollektivtilbudet kan utvides med automatiserte og attraktive tilbringertjenester for å sikre sammenhengende dør-til-dør-transport og bidra til en grønn omstilling hos trafikantene. Gjennom studier av rammebetingelser, brukeraksept, forretningsmodeller, samt evaluering av reiseatferd og samfunnseffekter skal SmartFeeder-prosjektet utvikle anbefalinger som muliggjør en smidig implementering av smarte tilbringertjenester i Norge.

https://www.sintef.no/prosjekter/smart-feeder/

Litt om prosjektet

http://www.obos.no/selvkjorendebuss

Litt om Acando og Smart Mobilitet

Smart City

(Foto Morten Bendiksen OBOS) F.V: Frode Kjos programleder Smart Mobility i Acando, Lisbeth Hammer Krog, Ordfører i Bærum kommune, Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef i OBOS
Den selvkjørende badebuss- piloten vil vare fra midten av juni til ut august. Samarbeidspartnere er Acando, OBOS, Ruter og Bærum kommune/SmartCity Bærum. Nobina er operatør av bussen, som leveres av EasyMile. (Foto Frode Kjos, Acando)