Statens vegvesen lar studententreprenører løse virkelige oppgaver!

4 minutter
22. juni 2018

Sent søndag ettermiddag den 17 juni  la seks studentgrupper frem sine forslag til hvordan sjømatnæringen på Skjervøy og Hitra kan sikre transport av ferske lakseprodukter uavhengig det værutsatte og utfordrende vegnettet.

Studenter fra Seattle (UW), Tromsø (UiT) og NTNU hadde søkt om å få delta i konkurransen «The Seafood Industry Transportation Challenge». Spørsmålet var hvordan ny og innovativ bruk av teknologi kan bidra til sikker og forutsigbar transport av laks fra slakteriene til forbruker – med eller uten bruk av veier. Konkurransen var initiert av Statens vegvesen som hadde fått med seg universitetene, fylkene Finnmark, Troms og Trøndelag, og industribedriftene Salmar og Lerøy Seafood.

De håndplukkede studentene hadde en knapp uke på seg til løse oppgaven.

ITS Norway deltok de siste tre dagene. Trond Hovland kommenterte: – Hvis vi først skal bruke en helg på jobb, er det neppe noen bedre måte å gjøre det på enn sammen med 25 studenter som løser fremtidens mobilitetsutfordringer.

Uken før besøkte studentene slakterier og fiskemottak på Skjervøy og Hitra og fikk sett nærmere på de berømte lakseveiene FV714 fra Hitra, FV866 fra Skjervøy og E8 over fjellet fra Skibotn til Kilpisjärvi. De hadde også møter med veimyndigheter lokalt og sentralt.
Etter studieturene arbeidet studentene i grupper hele helgen. Gruppene var sammensatt med deltagere fra alle de tre universitetene, og de hadde tilgang på veiledere og fagpersoner hele tiden. I pausene fikk de faglig påfyll innen ulike fagområder. ITS Norway bidro med en presentasjon om utfordringene selvkjørende kjøretøy møter under dårlige værforhold, på smale veier og i tunneler. Juryen fulgte godt med på studentenes arbeid gjennom hele prosessen.

Søndag kveld ble hvert av forslagene presentert for jury, veiledere og de andre studentene.  Alle forslagene var kreative og godt gjennomarbeidet. Noen av forslagene benyttet kjent teknologi på en ny måte, mens andre var futuristiske. De fleste baserte seg på utstrakt bruk av ITS og autonomi.

Vinnerforslaget vil erstatte laksevogntogene med seks mindre selvkjørende «lastebærere» på de mest kritiske delene av vegnettet. Laksen lastes så over i vogntogene der vegnettet bli mer normalt. Dette reduserer problemene med å kjøre tunge kjøretøy på de dårlige og uoversiktlige deler av vegnettet. Planen er å gjøre dette uten å øke de totale kostandene.

Vinnergruppen fikk 40 000 kroner for å utvikle ideen videre og blir invitert til Seattle for å ferdigstille prosjektforslaget.

ITS Norway har fulgt både Borealisprosjektet på E8 og opptakten til denne konkurransen siden starten. Vi mener at Statens vegvesen og partnerne her gjør noe veldig riktig. Ved å invitere studenter til å innovere frem nye teknologibasert transportløsninger motiveres nye generasjoner av ingeniører til å arbeide på ITS-området. Spesielt motiverende er det når løsningene har en reell mulighet for å bli testet ut i praksis. Denne typen aktiviteter løfter Norge frem som et attraktivt teknologiland på transportområdet.

ITS Norway takker for at foreningen ble invitert med på disse prosessene og bidrar gjerne til ved senere prosjekter.

Alle de seks vinnerbidragene finner du her:

vinnerbidrag

Les mer om konkurransen forberedelsene her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region+Nord/Troms/gjor-veg-for-norsk-laks

Se også hva omtalen av Hackatonen hos vegvesenet: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region+Nord/ma-laksen-kjore-vogntog

Filmer og livestream finner dere her: https://www.facebook.com/engagesfu/

Filmene legges ut på Engages Youtube-kanal etter hvert: det: https://www.youtube.com/channel/UCEjr5MzqZdNN-laMomkhffg?view_as=subscriber

Mer om Engage: https://engage-centre.no/about/