Connected vehicle, seminar i Bergen

Program

09:00     Velkommen, Mats Wickmann, Sagasystem
09:10     Bakgrunn for autonome kjøretøy, Trond Hovland, ITS Norge
09:30     Black-box i bil – sladrer bilen? Elle Elstad, Tryg Forsikring
09:50     Politisk utvikling av Mobilitetsområdet – barrierer og muligheter, Kristian Yde Agerbo, Uber
10:40     Telecom, en bransje som kan bli dominerende for selvkjørende biler, Oscar Falkman, Tele2 IoT
11:00     Refleksjoner om ny teknologi og implementering, Nils Jacob Berland, Sensario
11:20     Sagas fremtidsplaner for C-ITS, Salgssjef Mats Wickmann, Sagasystem
11:40     Diskusjon

Seminaret ble arrangert av ITS Norge og Sagasystem. NVTF Hordaland og Tekna Bergen var samarbeidspartnere som del av Teknas faglige nettverk.