ITS Arena – E8 Borealis workshop

ITS Norge og Statens vegvesen inviterte til ITS Arena-workshop. Verdifull næringstransport langs arktiske vinterveger var tema.

Åpne data

I ITS-prosjektet Borealis samler Statens vegvesen inn en mengde åpne data. Disse er tilgjengelige for aktører som kan sette dem sammen på nye måter – og til nye produkter og tjenester.

Kreativ anskaffelse

I Tromsø ble systemutviklere og programmerere utfordret til å sette sammen system for at sjømateksportører, reiselivsnæringen og andre trafikanter kan ta bedre valg når de bruker vegen mellom Norge og Finland. En annen sentral målgruppe er de som drifter og vedlikeholder teststrekningen langs E8 i Troms. Løsningene som kommer ut av den digitale tenketanken, kan bli lønnsomme også for utvikleren. Statens vegvesen starter nå prosessen med innovative anskaffelser i prosjektet. Workshopen i Tromsø hadde til formål å være et inspirerende verksted for leverandører som ønsker å være med i denne prosessen. Ikke minst ved å skape grunnlag for FoU og innovasjoner knyttet til pilotprosjektet på E8.

Vedlagt finner du informasjon om pilotprosjektet, program for workshop og presentasjonene.