Demodag i Moss: Hvordan reiser folk?

Moss kommune, Distruptive Engineering og Telia viser hvordan kommunen har sikret seg datagrunnlag i sanntid til beslutninger om trafikk og miljø.

Nysgjerrig på hvordan et digitalisert veinett og data om reisemønstre kan brukes til å ta gode datadrevne beslutninger for trafikk, byutvikling og miljø? Moss kommune vil med egne eksempler demonstrere hvordan nullvekst starter med oversikt.

Moss kommunen, Disruptive Engineering og Telia inviterer til demodag på Hotel Riviera, Bernt Ankersgate 2 i Moss, torsdag 25. april klokken 09:30-13:00. Dagen vil avsluttes med lunsj. Hvis du i tillegg har tid og lyst, så reiser gruppen ut og ser på en av kommunenes sensor-installasjoner etter lunch.

Velkommen!

Du finner påmeldingen her!