Dialogkonferanse om utvikling av smarte løsninger for bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å utfordre markedet til å utvikle smarte løsninger som bedrer fremkommeligheten og øker trafikksikkerheten langs vegene våre, slik at kjøretøy ikke møtes der det ikke er plass. Fylkeskommunen har fått 9,7 millioner kroner i tilskuddsmidler fra Troms Holding AS, for utvikling av løsning til strekninger i det geografiske området Troms.

Vi inviterer til markedsdialog med dialogkonferanse og en-til-en møter for å informere om prosjektet, øke forståelsen av vårt behov, samt få innspill til gjennomføringen av den førkommersielle anskaffelsen.